ZPRÁVIČKY

10.10.2014 11:02

Ve středu 15.10.2014 pojedeme na polodenní výlet do ostravské ZOO. Odjezd od školky bude v 8.30 hod., předpokládaný návrat ve 12 hod. Do batůžků nabalte dětem pláštěnku a malé pitíčko. Ostatní - svačinku, sladkosti děti dostanou. Vše je hrazeno z kulturního projektu obce Horní Suchá.

06.10.2014 13:26

V pátek 2. 10. 2014 k nám opět přijelo divadlo " DUO ŠAMŠULA".  V pohádce "O Koblížkovi" se děti mohly přesvědčit, jak Koblížek na svých cestách doplatil na přílišnou sebedůvěru a domýšlivost.

S Koblížkem si děti společně zazpívaly:

Koblížek jsem usmažený,

na okénku vychlazený.

Babičce jsem dnes utekl,

dědečka jsem neposlechl.

Po světě si vykračuji,

svou písničku prozpěvuji.

Nikoho se nebojím,

že jsem chytrý, to já vím!

foto z představení najdete ZDE!

24.09.2014 14:46

3. 10. 2014 budou mít rodiče možnost nechat vyfotit své děti na vánoční fotografie. Zájem nahlaste p. učitelkám na třídách. Děti se můžou fotit také se svými sourozenci. Fotit se začne v 8 hod., přednost budou mít děti, které se budou fotit se sourozenci - školáky.

29.08.2014 09:48

Rodiče dětí, kteří si nezřídili příkaz k povolení inkasa stravného budou úhradu stravného provádět v hotovosti v kanceláři ŠJ pouze v úředních hodinách jídelny a to nejpozději k 15-tému dni v měsíci.

Pokud nezaplatíte stravné, bude uhrazeno ze zálohy, kterou jste zaplatili, a dále obědy již nepřihlašujeme.

POZOR!!!

•Náplní platby je stravné za odstravovaný měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti a bude mu vrácena záloha na stravování.

Strávník nebo rodič je povinen odhlásit stravu žákům v době jejich nepřítomnosti ve škole:

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ

07:00 – 08:00

11:30 – 13:00

T:596 425 817 – kancelář

 

 

PRAVIDLA PRO VÝDEJ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ

 1.    a) Strávník si přinese čistý a podepsaný jídlonosič do vyhrazeného prostoru v mateřské školce mezi     7.00 – 8.30 hod.                

b) nebo si osobně přijde s jídlonosičem v době od 11.00 – do 11.15 hod.

2.  Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nedáváme.

     3.  Jídlonosiče jsou plněny v době od 11.00 – do 11.15 hod., po této době vydáváme obědy pouze pro děti ve školce.

     4.     Po ukončení plnění jídlonosičů, tj. po 11.15 hod., jídelna za jídlonosiče ponechané na vyhrazeném    místě nezodpovídá.

  5. Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do    jídlonosiče.

 6.  Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

                                                                 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                    

27.08.2014 08:04

Co budu potřebovat do mateřské školy:

 • přezůvky, nejlépe papučky - pevné, uzavřené ( bez přezek ),  pantofle jsou nevhodné
 • vhodné a pohodlné oblečení do třídy - bez komplikovaného zapínání, kšandiček, pásků, které dítě nezvládá samo obsluhovat. Předcházíte tím tak stresu dítěte z nehod při nedoběhnutí na WC. I v situacích, kdy se oblékáme na vycházku, či ke cvičení může docházet ke zklamání dítěte z nezvládání těchto úkonů stejně, jako to umí jeho noví kamarádi.
 • oblečení a obutí na pobyt venku - takové, které si může umazat, jiné než do třídy
 • náhradní spodní prádlo, ponožky, tričko (i starší děti se mohou polít) - vložte do sáčku na značku v šatně
 • pyžamko
 • hrníček na pitný režim - dítě má možnost během celého dne si samo nalévat z várnice čaj
 • zubní kartáček

Vše pečlivě podepsat - označit!!!

Spolu s vaším dítětem je ve třídě dalších 27 dětí a pravděpodobnost, že vaše bačkůrky, pyžamka, punčošky, botičky….budou mít minimálně dvojníka je opravdu vysoká. Nespoléhejte na to, že si Vaše dítě své věci dobře pozná.

Dále vybíráme - 2 velká balení papírových kapesníčků a 1 zubní pastu.

My jako učitelé i vy jako rodiče chceme společně vychovat z Vaší ratolesti sebevědomé dítě, které v životě dokáže být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.

Chcete-li umožnit svému dítěti, aby v mateřské škole zvládlo odloučení od rodiny, aby bylo úspěšné a přijímané v kolektivu, veďte Vaše dítě k samostatnosti.

Co by dítě mělo umět:

 • dodržovat správné hygienické návyky - používat WC - nepomočovat se, stáhnout a natáhnout si oblečení. Pleny do MŠ nepatří!
 • umývat si ruce mýdlem, vyhrnout si rukávy, utřít se do ručníku
 • zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání,dítě by mělo mít snahu se samo oblékat a svlékat, učitelka připraví, pomůže
 • při jídle vydržet sedět u stolu, samostatně jíst lžící, pít ze skleničky, bez saviček a brček
 • správně používat kapesník, (nedávejte plátěný, děti mají stálý přístup k papírovým kapesníkům)
 • reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno

Rodiče nelekejte se, jestli Vaše dítko ještě vše dostatečně nezvládá. Věříme, že společnými silami, důsledností a trpělivostí vše brzy doženeme!

 

"Zvykáme si na školku“ aneb DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Co dělat:

 • své dítě doveďte až do třídy a osobně jej „předejte“ učitelce
 • voďte dítě do školky vždy ve stejný čas
 • vyzvedávejte ho pokud možno ve stejnou hodinu
 • používejte konkrétní údaje o tom, kdy ho vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • při vyzvedávání po obědě, nevcházejte a neukazujte se dítěti, jen tak oběd sní
 • rozlučte se krátce
 • loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto dítě zbytečně nestresujte
 • buďte citliví a trpěliví
 • vyprávějte si o tom, co dítě ve škole dělalo, co nového se naučilo, jaké má kamarády…
 • ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
 • vysvětlete mu, že ho máte rádi a že do školky chodí proto, že každý má své povinností - vy práci, dítě školku
 • komunikujte s učitelkou
 • možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát
 • potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
 • vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, vyprávějte si s ním…

Co nedělat:

 • Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou – Počkej, ve školce ti ukážou! Ve školce ti nikdo nepomůže! Tam budeš muset dělat všechno sám! Paní učitelka tě naučí poslouchat! - věty, které  NEŘÍKEJTE!!!
 • Za problémy se zvykáním je v žádném případě netrestejte!
 • Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin pro něj přijdete.

Pokud se vše nebude hned dařit, nezaujímejte ke školce negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se. Společně vše zvládneme!!!!

Těšíme se na Vás!

 

29.06.2014 20:15

V BŘEZNU se dětem ve školce líbilo velice,

hráli jsme si na hasiče.

Místní dobrovolní hasiči nás ve školce navštívili,

společně jsme si zasoutěžili.

Hasičskou zbrojnici jsem si také prohlédli,

obrázky s hasičskou tématikou se povedly.

DUBEN má rád legraci,

stále se měnilo počasí,

nám to ale nevadilo,

Divadlo Duo Šamšula nás pobavilo.

Pyžamkový den jsme si užili,

den naopak prožili.

Den Země jsme oslavili,

zahradu školky jsme uklidili

a znalosti o přírodě jsme si upevnili.

Čarodejnický den jsme si užili velice, 

  na zahradu přiletěli čarodějové a čarodejnice.

V KVĚTNU jsme maminky pozvali na Den matek,

každý vyrobil z lásky z keramiky dárek.

Velké děti jely vlakem  do Českého Těšína tam a zpátky,

na koncert dětí z umělecké školy S písničkou do pohádky.

V ČERVNU jsme radovánkami indiánský měsíc zahájili,

za odměnu jsme zmrzlinou v cukrárně Den dětí oslavili.

Šamanka v lese naše indiánské znalosti prověřila,

na Godulu  do Beskyd za pokladem nás vypravila.

Pasováním na školáky tento rok ukončíme

a na prázdniny se všichni moc těšíme.

Děti a paní učitelky ze školky.


25.06.2014 21:34

VÝLET NA BÁJNOU HORU GODULU.

                                                                 JAK JSME SI HRÁLI

 1. Jsme v Komorní Lhotce.Jak se jmenují hory kolem nás. Zazpívej písničku  Beskyde,beskyde.

 2. Zbojník Ondráš byl zdatný chlapík. Kdo je to zbojník, jaké byly jeho dobré skutky. Umíš utíkat jako zbojník? Ve školce si pak přečteme pověst o OndrášovI a o hadu Zlatohlavci.

 3. Na hoře Goduli jsou bylinné lázničky. Jmenuj některé léčivé bylinky na louce před tebou.

 4. Zbojníci se ukrývali v temném lese na bájné hoře Goduli. Nejznámější byl Ondráš. Jaké stromy jsi viděl po cestě? Jmenuj.

 5. Tato hora je opředena mnoha tajemstvími. V dávných dobách, kdy se konaly různé ptačí, zvířecí a jiné sněmy, shromáždili se plazi na Godule ke společnému zasedání. Nejdůležitější byla volba hadího krále hada Zlatohlavce, který žije v krásné upravené jeskyni. Udělejte dlouhého hada Zlatohlavce, zazpívejte známou písničku-had leze z díry.

6. Hadi se plazili mezi keři v lese. Jaké znáš lesní keře a lesní plody? Jmenuj.

7. Zastav se na vyhlídce a paní učitelka Vám přečte, co je napsáno na poznávací tabuli. Poznáš nejvyšší horu Beskyd? Jmenuj.

 8. O medvědu z Goduly. Medvěd měl doupě na holém vrchu Goduly. Často scházel k chalupám do zahrad, kde si vyhlédl včelí roje. Zahrejte si společně Na medvěda.

9. Na holém vrchu hory Goduly se pásla různá domácí zvířátka. Jmenuj která? Poznáš je?

10. Hledej jeskyni zkrášlenou nevídaným bohatstvím, kterou hlídá had Zlatohlavec, který má na hlavě vsazenu  zlatou korunku. Hledej poklad.

11.Ochutnej pochutinu - zbojnickou polévku.

12. Poslouchej - Jedna z pověstí o hoře Godule praví, že ve zdejších jeskyních ukryl své poklady pán Lysé hory, zbojník Ondráš. Aby ne! Lysá hora je přece na dohled! Jiná vypráví, jak horalé zjistili, že Godula je jeskyní propojena s horou Gírová, kde je ukryt další Ondrášův poklad. Zdejší horský hotel Ondráš nabízí nejednu pochutinu odkazující na zbojníka Ondráše a jeho legendu.

23.06.2014 11:52

Indiáni

Josef Kainar

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají.                        

Skáčou hejsa, hopsasa, chytají se do lasa.

Potom vlezou do vigvamu, zavolají na svou mámu:

"Mámo, mámo, máme hlad." Snědí vlka a jdou spát.                         

Do spánku jim pěkně vyjí kojotové na prérii,

ráno sluníčko je vzbudí, a ti malí chlapci rudí

hned vyběhnou mezi stany hrát si. Nač? Na indiány.                       

Naše čtyři barevné kmeny - 1. tř. - červený kmen, 2. tř. - žlutý kmen, 3. tř. - zelený kmen a 4. tř. modrý kmen, se vydaly na indiánskou stezku, na jehož konci je čekala Šamanka a náčelník Sedící býk. Každý kmen šel po jiné stopě , červený po stopě vlka, žlutý stopoval medvěda, zelený koně a modrý orla. Cestou sbíraly pírka v barvě svého kmene a plnily různé úkoly.

foto ZDE.mshornisucha.rajce.idnes.cz/

Odměnou jim byly talismany pro štěstí od Šamanky - vlčí zub a koňská placka, ohnivá voda, a sladký pamlsek od náčelníka Sedícího býka.

23.06.2014 10:13

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách proběhla závěrečná ukázková hodina "Veselá angličtina", ve které děti rodičům předvedly, co se naučily za uplynulý rok s p. Dagmar Plevovou. Foto ZDE.

23.04.2014 12:10

 

 
 

"Nemyslím, že by svět mohl být kdy naprosto dobrý,

jsem si však jist, že by mohl a musí být nepoměrně lepší".

                                                      Josef Čapek

22. 4. 1970 poprvé oslavili američtí studenti tento svátek. Od tohoto data lidé každoročně společně sází stromy, čistí potoky, uklízí přírodu, pořádají různé besedy, kulturní akce apod.

I my si tradičně Den Země připomínáme.

V tento den si děti povídaly o Zemi - co na ni patří, kdo na ní bydlí, co Zemi pomáhá a co naopak ubližuje. Co je správně a co špatně. 

Vybarvily si omalovánky a společně plnily na zahradě (stanovištích) úkoly:

1. Děti určovaly a poznávaly rostliny a stromy, zazpívaly písničku.

2. Děti určovaly a poznávaly živočichy a kde žijí.

3. Třídily, co do lesa patří a co nepatří.

4. Třídily odpadky do kontejnerů, které kam patří podle barvy.

Společně jsme uklidili zahradu - posbírali větvičky, papírky, pozametali chodníky.

Na závěr každý řekl své přání Zemi k jejímu svátku.

další foto ZDE.

  

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>