Co nás čeká? DEN ZEMĚ

09.04.2014 13:37

Kolem Slunce každá z planet dokola si tančí,

jen na jedné modrá voda na dálku se zračí.

Domovem je pro zvířata, ptáky, lidi, rostliny,

každý tu má svoje místo, děti, ba i květiny.

Jak si říká? Všichni víme!!!                                        

ZEMI nahlas pozdravíme!!!

Kdy? 22. dubna.

Den Země je dnem věnovaným naší planetě, a v konečném důsledku i nám všem. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den Země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek Země. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala i Česká republika. Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.