Jak jsme slavili Den Země

23.04.2014 12:10

"Nemyslím, že by svět mohl být kdy naprosto dobrý,

jsem si však jist, že by mohl a musí být nepoměrně lepší".

                                                      Josef Čapek

22. 4. 1970 poprvé oslavili američtí studenti tento svátek. Od tohoto data lidé každoročně společně sází stromy, čistí potoky, uklízí přírodu, pořádají různé besedy, kulturní akce apod.

I my si tradičně Den Země připomínáme.

V tento den si děti povídaly o Zemi - co na ni patří, kdo na ní bydlí, co Zemi pomáhá a co naopak ubližuje. Co je správně a co špatně. 

Vybarvily si omalovánky a společně plnily na zahradě (stanovištích) úkoly:

1. Děti určovaly a poznávaly rostliny a stromy, zazpívaly písničku.

2. Děti určovaly a poznávaly živočichy a kde žijí.

3. Třídily, co do lesa patří a co nepatří.

4. Třídily odpadky do kontejnerů, které kam patří podle barvy.

Společně jsme uklidili zahradu - posbírali větvičky, papírky, pozametali chodníky.

Na závěr každý řekl své přání Zemi k jejímu svátku.

další foto ZDE.