Jak velcí zahradníci učili malé zahradníky

12.04.2019 10:40

JAK VELCÍ ZAHRADNÍCI UČILI MALÉ ZAHRADNÍKY

Naši krásnou zahradu, milujeme po ránu,

proběhnout se v kapkách rosy, potkat vrabce, potkat kosy,

zavřít oči, tiše stát, vůni květin nasávat,

pak už hurá zase vpřed, poznávat náš rozmanitý svět.“

Na zahradě naší školky je vybudována od září 2018 přírodní zahrada na téma Devatero řemesel. Tato naše rozmanitá a proměnlivá zahrada pozitivně ovlivňuje vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. Během školního roku 2018/2019 se uskutečnilo již 15 projektů pro děti o přírodě.

Tentokrát jsme pozvali na naši krásnou školkovou zahradu členy místního Svazu zahradkářů - velké zahradníky a společně prostřednictvím her a činností se děti "proměnily" na malé zahradníky a sadaře. Každé dítě si vyzkoušelo pletí záhonků a setí semínek v části zahrady s vyvýšenými záhony Děti si taky při názorné ukázce vyslechly, jak a proč se stříhají větve stromů a jak se musíme o stromy starat. Upevnily si tak znalosti a dovednosti z oblasti rostlinné přírody. Těšíme se na další společné projekty s našimi velkými zahradníky.  

Děti a paní učitelky ze školky na ulici Stavební 2/1226