Kroužek pro předškoláky

24.01.2018 07:14

Kroužek pro předškoláky

Ve spolupráci se ZŠ budou předškoláci

docházet každé úterý na kroužek pro předškoláky.

Kroužek začíná 13. 2. 2018 v 12.45 hod.

Doprovod dětí zajistí p. učitelky MŠ a ZŠ.