Rozhodnutí o přijetí do MŠ

24.05.2017 11:50

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

Mateřská škola, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve správním řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9.2016 od školního roku 2016/2017 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte byli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2017 od školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 01/2017

MŠ – 02/2017

MŠ – 04/2017

MŠ – 05/2017

MŠ – 06/2017

MŠ – 07/2017

MŠ – 08/2017

MŠ – 09/2017

MŠ – 10/2017

MŠ – 11/2017

MŠ – 12/2017

MŠ – 13/2017

MŠ – 14/2017

MŠ – 15/2017

MŠ – 16/2017

MŠ – 17/2017

MŠ – 18/2017

MŠ – 19/2017

MŠ – 20/2017

MŠ – 21/2017

MŠ – 22/2017

MŠ – 23/2017

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte nebyli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2017 od školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 03/2016

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

V Horní Suché dne: 25. 5. 2017

Mgr. Ilona Chalupová

          ředitelka školy