Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2019

05.06.2019 11:17

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve právním řízení o žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9. 2019 od školního roku 2019/2020 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byli přijati do mateřské školy ul. Stavební 2/1226 ve školním roce 2019 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 01/2019

MŠ – 02/2019

MŠ – 03/2019

MŠ – 04/2019

MŠ – 05/2019

MŠ – 06/2019

MŠ – 07/2019

MŠ – 08/2019

MŠ – 09/2019

MŠ – 10/2019

MŠ – 11/2019

MŠ – 12/2019

MŠ – 13/2019

MŠ – 14/2019

MŠ – 15/2019

MŠ – 16/2019

MŠ – 17/2019

MŠ – 18/2019

MŠ – 19/2019

MŠ – 20/2019

MŠ – 21/2019

MŠ – 22/2019

MŠ – 23/2019

MŠ – 24/2019

MŠ – 25/2019

MŠ – 26/2019

MŠ – 27/2019

MŠ – 28/2019

MŠ – 29/2019

MŠ – 30/2019

MŠ – 31/2019

MŠ – 32/2019

MŠ – 33/2019

MŠ – 34/2019

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejně , a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

 

Zveřejněno dne: 5. 6. 2019

Mgr. Ilona Chalupová

          ředitelka školy