Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

05.06.2016 22:19

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

 

Mateřská škola, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve správním řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9.2016 od školního roku 2016/2017 takto:

 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte byli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2016 od školního roku 2016/2017 v Mateřské škole Horní Suchá,

 ul. Stavební 2/1226 uchazeči s tímto registračním číslem:

 

MŠ – 01/2016

MŠ – 02/2016

MŠ – 03/2016

MŠ – 04/2016

MŠ – 05/2016

MŠ – 06/2016

MŠ – 07/2016

MŠ – 08/2016

MŠ – 09/2016

MŠ – 10/2016

MŠ – 11/2016

MŠ – 12/2016

MŠ – 13/2016

MŠ – 14/2016

MŠ – 15/2016

MŠ – 16/2016

MŠ – 17/2016

MŠ – 18/2016

MŠ – 19/2016

MŠ – 20/2016

MŠ – 21/2016

MŠ – 22/2016

MŠ – 23/2016

MŠ – 24/2016

MŠ – 25/2016

MŠ – 26/2016

MŠ – 27/2016

MŠ – 28/2016

MŠ – 29/2016

MŠ – 30/2016

MŠ – 31/2016

MŠ – 32/2016

MŠ – 33/2016

MŠ – 34/2016

MŠ – 35/2016

MŠ – 36/2016

MŠ – 37/2016

MŠ – 38/2016

MŠ – 39/2016

MŠ – 40/2016

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 7. 6. 2016

 

 

Mgr. Ilona Chalupová

        ředitelka školy