Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

21.05.2018 13:38

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá,

příspěvková organizace

Mateřská škola, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá

                                         Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace, se sídlem Těrlická 969/24 v zastoupení ředitelkou školy, Mgr. Ilonou Chalupovou, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 34 ods.3, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve správním řízení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zahájením vzdělávání k 1. 9.2018 od školního roku 2018/2019 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí dítěte byli přijati k předškolnímu  vzdělávání od 1. 9. 2018 od školního roku 2018 / 2019 v Mateřské škole Horní Suchá, ul. Stavební 21226 uchazeči s tímto registračním číslem:

MŠ – 01/2018

MŠ – 02/2018

MŠ – 03/2018

MŠ – 04/2018

MŠ – 05/2018

MŠ – 06/2018

MŠ – 07/2018

MŠ – 08/2018

MŠ – 09/2018

MŠ – 10/2018

MŠ – 11/2018

MŠ – 12/2018

MŠ – 13/2018

MŠ – 14/2018

MŠ – 15/2018

MŠ – 16/2018

MŠ – 17/2018

MŠ – 18/2018

MŠ – 19/2018

MŠ – 20/2018

MŠ – 21/2018

MŠ – 22/2018

MŠ – 23/2018

MŠ – 24/2018

MŠ – 25/2018

MŠ – 26/2018

MŠ – 27/2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu se sídlem 28. října 2771/117, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

V Horní Suché dne: 22. 5. 2018