Školní jídelna informuje

29.08.2014 09:48

Rodiče dětí, kteří si nezřídili příkaz k povolení inkasa stravného budou úhradu stravného provádět v hotovosti v kanceláři ŠJ pouze v úředních hodinách jídelny a to nejpozději k 15-tému dni v měsíci.

Pokud nezaplatíte stravné, bude uhrazeno ze zálohy, kterou jste zaplatili, a dále obědy již nepřihlašujeme.

POZOR!!!

•Náplní platby je stravné za odstravovaný měsíc.
•Při ukončení stravování bude strávník vyřazen z evidence na základě písemné žádosti a bude mu vrácena záloha na stravování.

Strávník nebo rodič je povinen odhlásit stravu žákům v době jejich nepřítomnosti ve škole:

Dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování:
•má žák, student nárok odebrat školní stravování (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti strávník je povinen stravu odhlásit dle stanovených podmínek ŠJ
•v případě, že strávník odběr stravy včas řádně neodhlásí, strávník uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ.

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ

07:00 – 08:00

11:30 – 13:00

T:596 425 817 – kancelář

 

 

PRAVIDLA PRO VÝDEJ STRAVY DO JÍDLONOSIČŮ

  1.    a) Strávník si přinese čistý a podepsaný jídlonosič do vyhrazeného prostoru v mateřské školce mezi     7.00 – 8.30 hod.                

b) nebo si osobně přijde s jídlonosičem v době od 11.00 – do 11.15 hod.

2.  Do skleněných nebo znečistěných nádob stravu nedáváme.

     3.  Jídlonosiče jsou plněny v době od 11.00 – do 11.15 hod., po této době vydáváme obědy pouze pro děti ve školce.

     4.     Po ukončení plnění jídlonosičů, tj. po 11.15 hod., jídelna za jídlonosiče ponechané na vyhrazeném    místě nezodpovídá.

  5. Jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání do    jídlonosiče.

 6.  Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.