Upozornění pro rodiče v době karantény

23.03.2020 14:51

Naše MŠ je do odvolání nadále uzavřena, zatím do pátku 3. dubna 2020.

-Veškeré akce - Školka v přírodě, divadelní představení, nácvik na Radovánky - se do konce května ruší.

Prozatím zůstává školní výlet a Pasování na školáky.

Formu oslavy Dne matek zvážíme na jednotlivých třídách (pouze předání dárečku, přáníčka)

- Zápis do ZŠ proběhne v řádném termínu určeném ředitelsvím ZŠ, pouze v přítomnosti jednoho zákonného zástupce, bez účasti dítěte. P. uč. Velíšková s tímto telefonicky seznámí zákonné zástupce předškoláků (připomene případné zprávy z PPP), spolupráce s p. Mgr. Antošem.

Nadále platí, že můžete pro případné dotazy volat do MŠ od 8 -12 hod.

Děkujeme za pochopení a Všem přejeme zdraví a pevné nervy v této nelehké době.

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!