Upozornění pro zákonné zástupce

12.02.2017 20:01

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

! Pozor  - informace pro zákonné zástupce !

 Od 1.1.2017 novela Školského zákona č. 178/2016!!

        §34 – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (spádová mateřská škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání - zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit možnost individuálního vzdělávání.

Ověření úrovně osvojených dovedností a znalostí  dítěte dle očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - provede mateřská škola v daném termínu v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.    

 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se koná 4. května a 5. května v mateřské škole ul. Stavební 2/1226 Horní Suchá.