VÝLET NA HORU GODULU V BESKYDECH

25.06.2014 21:20

VÝLET NA BÁJNOU HORU GODULU.

                                                                 JAK JSME SI HRÁLI

 1. Jsme v Komorní Lhotce.Jak se jmenují hory kolem nás. Zazpívej písničku  Beskyde,beskyde.

 2. Zbojník  Ondráš  byl zdatný chlapík. Kdo je to zbojník, jaké byly jeho dobré skutky. Umíš utíkat jako zbojník?       Ve školce si pak přečteme pověst o OndrášovI a o hadu Zlatohlavci.

 3 .Na hoře  Goduli jsou bylinné lázničky. Jmenuj některé léčivé bylinky na louce před tebou.

 4. Zbojníci se ukrývali v temném lese na bájné hoře Goduli. Nejznámější byl Ondráš. Jaké stromy jsi viděl po          cestě? Jmenuj.

 5. Tato hora je opředena mnoha tajemstvími. V dávných dobách, kdy se konaly různé ptačí, zvířecí a jiné                 sněmy,  shromáždili se plazi na Godule  ke společnému zasedání. Nejdůležitější  byla  volba hadího krále             hada Zlatohlavce, který žije v krásné upravené jeskyni. Udělejte dlouhého hada Zlatohlavce, zazpívejte               známou písničku-had leza z díry.

 6. Hadi se plazili mezi keři v lese. Jaké znáš lesní keře a lesní plody? Jmenuj.

 7. Zastav se na vyhlídce a paní učitelka Vám přečte, co je napsáno na poznávací tabuli.Poznáš nejvyšší horu         Beskyd? Jmenuj.

 8 .O  medvědu z Goduly. Medvěd měl doupě na holém vrchu Goduly. Často scházel k chalupám do zahrad, kde     si vyhlédl včelí roje.  Zahrejte  si společně Na medvěda.

 9. Na holém vrchu  hory  Goduly  se pásla různá domácí zvířátka. Jmenuj která? Poznáš je?

10. Hledej jeskyni zkrášlenou nevídaným bohatstvím, kterou hlídá had Zlatohlavec, který má na hlavě vsazenu        zlatou korunku. Hledej poklad. 

11.Ochutnej pochutinu - zbojnickou polévku.

12.Poslouchej -Jedna z pověstí o hoře Godule praví, že ve zdejších jeskyních ukryl své poklady pán Lysé hory,        zbojník Ondráš. Aby ne! Lysá hora je přece na dohled! Jiná vypráví, jak horalé zjistili, že Godula je jeskyní          propojena s horou Gírová, kde je ukryt další Ondrášův poklad. Zdejší horský hotel Ondráš nabízí nejednu            pochutinu odkazující na zbojníka Ondráše a jeho legendu.