Den Země - ABY BYLO NA ZEMI MILO 

Očekávaný výstup:

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát na čistotu a pořádek, vhodným způsobem nakládat s odpadky, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

Organizace:

časová - 2 dny

prostorová - třída, herna, zahrada, les, sběrný dvůr

                          "Nemyslím, že by svět mohl být kdy naprosto dobrý,

                          jsem si však jist, že by mohl a musí být nepoměrně lepší".

                                                                                                Josef Čapek

V roce 1970 poprvé oslavili američtí studenti 22.4. Den Země.

My jsme si tento svátek rozdělili do dvou dnů.

Úterý 22. 4. jsme přišli všichni v modrém oblečení - barvě planety Země. V průběhu dopoledne jsme si prohlíželi knihy, časopisy, encyklopedie, vyhledávali obrázky Země, přírody.


O obrázcích jsme si povídali a popisovali:

 • - co znamená modrá planeta
 • - co je pitná voda, k čemu je voda potřebná, proč s ní nemáme plýtvat
 • - co na Zemi patří, kdo všechno na ní žije
 • - co jí pomáhá a co ubližuje   

Děti pracovaly ve skupinkách - určovaly, co je správně a co špatně a proč. U klavíru jsme si společně poslechli píseň "Chválím Tě Země má" (Svěrák - Uhlíř). Vybarvily si omalovánku - diplom.

Potom každý řekl, co přeje Zemi k jejímu svátku.

 • aby byla čistá
 • aby na ní svítilo sluníčko
 • aby měla hodně vody
 • aby na ní nebyli zlí lidé
 • aby na ní nebyly odpadky
 • aby na ní kvetly rostliny a stromy
 • aby na ní byl čistý vzduch

Na zahradě děti plnily úkoly na čtyřech stanovištích:

 1. určování a poznávání rostlin a stromů, zpěv písně
 2. určování a poznávání živočichů a kde bydlí
 3. co do lesa patří a co ne
 4. třídění odpadků do popelnic podle barev

Následně jsme vyčistili zahradu od větviček, papírů.

Středa 23. 4.

Při hrách jsme si postavili loď z polikarpovy stavebnice. Po svačince se z nás stali námořníci, kteří čistí moře. Loď si děti samy pojmenovaly "Loď Naděje". Děti postupně vytahovaly z "moře" různé předměty a určovaly kam patří,

procvičily si třídění odpadků, - modrá - papír, žlutá - plasty, zelená - sklo, hnědá - bio - odpad, řekly si, proč třídíme odpadky, co znamená recyklovat, co je sběrný dvůr, poslechly si písničku "Odpadky".

Z nasbíraných plastových víček si děti společně poskládaly loď.

Procházkou jsme došli ke sběrnému dvoru, kde jsme vysypali odpadky, které děti třídí ve třídě - papíry a kelímky od jogurtu.

Před odpočinkem jsme se podívali na pohádku Krtek ve městě, kde si děti znovu zopakovaly, co je správné a co ne.

Odpoledne si vyrobily "obří člověče", jako figurky jsme použili nasbíraná víčka.