Podzim v MŠ

21.10.2017 16:51

Informátor mateřská škola ulice Stavební 2/1226 Horní Suchá

První pololetí 2017 ve školce

Září

Přivítali jsme ve školce nové kamarády. Pro děti 5 -6 leté platí povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat děti. Ve třídách mají p. uč. omluvné listy. Proběhly konzultace ve třídách.

Včelařské dny

Ve školce jsme tvořili, hráli jsme si podle projektu na téma včelky. Společné práce dětí byly vystaveny na včelařských dnech. Vyhráli jsme 1. a 2. místo v kategorii předškoláků.

Říjen - fotografování dětí na vánoce 23. října

Děti se budou fotografovat od 8.00 hodin ve 4. třídě MŠ.

Podzimní prázdninový provoz v MŠ 26. - 27. října

Nahlaste děti na docházku v jednotlivých třídách.

Doplňkové projekty naší MŠ - angličtina, sboreček, keramika

Děti, které zpívají ve sborečku se připravují na vánoční koncert. Pro nejstarší děti začala angličtina. Přípravujeme vánoční jarmark.

Začínáme cvičit se zvířátky

Celoroční projekt  pro pohybové a rozumové aktivity.

 Listopad - keramické tvoření

Všechny děti si vytvoří podzimní výrobek z keramiky a připraví výrobky na vánoční jarmark.

Lampiόnový průvod - 3. Listopadu - hřiště u školy

Připravte dětem lampiόnek.

Divadelní představení Duo Šamšula 27. listopadu

V 9.00 hodin přijede do školky divadlo a zahraje pohádku  "O  kohoutkovi a slepičce." Bude hrazeno z kulturních projektů Obce Horní Suchá.

Vánoční koncert v dělnickém domě 30. listopadu

Vystoupí děti školkového sborečku, vánoční jarmark.

Prosinec - rozsvícení vánočního stromečku - 3. prosince u Obecního úřadu

19. prosince - vánoční besídky u stromečku v 15.00 hodin, informativní schůzky ve třídách.

15.ledna 2018  v 16.00 hodin v dělnickém domě se koná karneval s klaunem Hopsalínem na téma mořský svět.

Připomínáme některá pravidla školního řádu:

- Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat děti, které mají povinné předškolní vzdělávání

- Zdravíme všechny dospělé osoby ve škole, zdravíme při vstupu do školy

- Dodržujeme vytvořená pravidla soužití

- Ve školce jsme všichni kamarádi

- Šetříme si hračky a vybavení v mateřské školce

Co   všechno  bylo opraveno?

  • Dokončena oprava stojaté a  ležaté kanalizace ve 4. třídě MŠ
  • Byla vymalována 2. třída a 4. třída, kuchyňka, šatny, dětské WC, chodba v přízemí
  • Bylo opraveno část oplocení školní zahrady
  • Byly opraveny zahradní chaloupky na hračky
  • Opraveno pískoviště
  • Byly zhotoveny regály na didaktické  pomůcky a pomůcky na cvičení
  • Byly opraveny terasy
  • Byl schválen projekt na přírodní zahradu - Devatero řemesel