Rámcový program

Naše mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu: Hrajeme si s balónky a poznáváme svět, který si můžete prohlédnout zde:

RVP MŠ S tavební.pdf

Hrajeme si s balónky a poznáváme svět

Náš školní vzdělávací program vyjadřuje logo MŠ.

Pět balónků symbolizuje:

- především pohyb a radostné prostředí, kde jsou všichni kamarádi

- pět oblastí vzdělávání, které se prolínají, navzájem ovlivňují a tvoří přirozený celek

- nejdůležitější jsou děti, jejich potřeby a prožitky

- balónek je symbol planety Země